Privacyregelement TeamRivals

Algemene informatie

Bij het aanmaken van een account hebben wij persoonsgegevens van je nodig. TeamRivals respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met je persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van jouw privacy.


Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetpagina's van derden die via links op deze internetsite kunnen worden bezocht.


Doeleinden gegevensverwerking

TeamRivals zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp"). De Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met jouw persoonsgegevens doen, hebben we aan de AP gemeld. Als je deze melding wilt bekijken, kan je het Meldingenregister raadplegen op de website van de AP: https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl


Veiligheid

Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn.
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens verwerken.


Overdracht TeamRivals

Bij de verdere groei en ontwikkeling van TeamRivals, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. TeamRivals zal ervoor zorgen dat de overnemende partij jouw gegevens op de in de vorige alinea genoemde manier zal behandelen.


Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van deze website worden verzameld. De informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. TeamRivals gebruikt cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kan je het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in je computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.
TeamRivals maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.


Inzage en correctie

Gebruikers van de website hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Jouw verzoek tot inzage, met een geldig legitimatiebewijs, kan je kenbaar maken door een brief te sturen naar TeamRivals. Wanneer je reeds een relatie met TeamRivals hebt, dan kan je om een opgave vragen van de gegevens over jezelf, die door ons geautomatiseerd zijn verwerkt of in een bestand zijn opgenomen.


Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kan je deze stellen via het contact formulier.


Over dit privacy statement

De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden je dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze website bezoekt.

© TeamRivals, laatste update 17 oktober 2016